Optické a metalické sítě

 • Výstavba vnitřních rozvodů FTTH a FTTO
 • Výstavba venkovních rozvodů FTTB, FTTC a FTTN
 • Správa a údržba optických sítí
 • Záruční i pozáruční servis
 • Zafukování vláken
 • Svařování vláken
 • Měření vláken OTDR
 • Výstavba metalických rozvodů
 • Správa a údržba metalických sítí
 • Záruční i pozáruční servis

Venkovní pokládka sítí

 • Výkopové a zemní práce
 • Úprava terénu
 • Pokládka vedení tras
 • Servisní a propojovací šachty
 • Zafukování optických kabelů
 • Zemní protlaky
 • Instalace pilířů, sloupků


Inženýrská a projekční činnost

 • Zajištění veškerých povolení k výstavbě sítí
 • Zajištění věcných břemen
 • Zajištění výkupu pozemků pro budoucí vedení sítí
 • Zajištění stavby a koordinace
 • Zpracování podkladů pro projektovou dokumentaci
 • Digitalizace stavby
 • Finální projektová dokumentace v rozsahu dle přání investora
 • Komunikace s příslušnými úřady


Akviziční činnost

 • Vypracování dokladů pro vlastníky nemovitostí, SVJ, zástupce vlastníků
 • Zajištění podpisu potřebného souhlasu pro výstavbu sítí
 • Návrh technického řešení
 • Zpracování technické zprávy pro instalaci
 • Sledování průběhu instalace


Stavební práce

 • Zednické práce
 • Bourací práce
 • Výstavba


OSTATNÍ

 • Kompletní úklidové služby
 • Správa nemovitostí