Zhodnoťte SVOJI nemovitost optickou sítí

Přivedeme nejrychlejší a nejmodernější optický internet do vašeho domu 

Zajistíme pro vás neomezenou přenosovou kapacitu
(datové připojení, volání, televize, příp. tzv. integrovaná domácnost: bezpečnostní kamerový systém, řízené vytápění) 

Navrhneme projektové řešení na míru, realizace
proběhne ZDARMA a dům uvedeme do původního stavu.

Získáte nezávislost a svobodu volby ve výběru poskytovatelů internetových služeb

Služby poskytované naší společností

  • Podrobná analýza konkurenčního prostředí v zadaném projektu
  • Jednání s majiteli nemovitostí o umístění telekomunikačních zařízení, o připojení k síťové infrastruktuře, o užívání pozemku pro uložení sítě apod.
  • předložení návrhů smluv k následné realizaci instalace telekomunikační sítě
  • Zajištění podpisů smluv a dohod vyjednaných pro provádění instalace telekomunikační sítě
  • Kompletace projektové dokumentace včetně fotodokumentace k výstavbě sítě