Vnitřní sítě

Instalujeme optické a metalické vnitřní sítě
v k
omerčních budovách, bytových, rodinných
a panelových domech.

Venkovní sítě

Budujeme venkovní infrastruktury sítí ve městech, na vesnicích nebo v rámci developerských projektů.

Akvizice objektů

Akvizujeme bytové domy od kontaktu majitele až po uzavření souhlasu s umístěním rozvodů
a dokumentací.

Další činnosti

Zajišťujeme inženýrskou činnost od podkladů až
po vydání stavebního povolení včetně projektové dokumentace k výstavbě.