Pokládka a kalibrace HDPE trubek

Při výstavbě nových sítí a optických tras zajišťujeme pokládku HDPE chrániček pro optické kabely. Před vlastní instalací optického kabelu do HDPE trubek je nutná kontrola průchodnosti a tlakutěsnosti HDPE trubek. Místa neprůchodnosti, která mohou vzniknout při pokládce a záhozech zeminou, je nutné lokalizovat a opravit. Tato neprůchodná místa často vznikají i u dříve položených tras. Kalibraci a kontrolu průchodnosti provádíme elektronickou sondou, která se profukuje HDPE trubkou pomocí stlačeného vzduchu. Pro metodu zafukování je nutná i tlakutěsnost HDPE trubky.

Typickým produktem pro výstavbu FTTH je mikrotrubička s předinstalovaným vláknovým svazkem až do kapacity 24 vláken. Instalace takové trubičky uspoří čas jak při samotném záfuku, tak i omezí počet nutných vstupů do objektu zákazníka. Výhodou takové instalace je i možnost instalace trubičky s vláknem, které už je předkonektorováno optickým konektorem, který stačí pouze terminovat do zákaznické zásuvky uvnitř koncového objektu.

Dalším z produktů pro účastnickou část FTTH sítí je „zemní“ Riser kabel, který je určen pro přímou pokládku do země. Stejně jako u dnes již používaných Riser kabelů je možná instalace s vytažením vlákna a poté zastrčením do koncového objektu, tak i varianta s navařením na vláknový svazek, který je již zákazníkovi přeinstalován v položené mikrotrubičce.

Obdobnou variantou zemního Riser kabelu je i varianta vysokokapacitního multiductu, kdy místo zemního Riser kabelu je do země instalován svazek mikrotrubiček s předinstalovanými svazky vláken. Vytahování vláknových svazků z jednotlivých mikrotrubiček a zastrčení do mikrotrubiček ke koncovým objektům je opět principiálně stejné. 

Řešením pro výstavbu chrániček na nově uvažovaném území pro zástavbu velkých nákupních center anebo při propojování měst a obcí je multikanál, který je určen pro přímou pokládku do země. Položením jednoho prvku dojde ve skutečnosti k položení několika optických chrániček pro budoucí záfuky optických kabelů. Takové multikanály jsou dodávány dle přání zákazníka.

Zafukování optických kabelů

Instalační metodou optických kabelů do HDPE trubek je zafukování. Při této metodě není kabel namáhán žádnou tahovou silou, pohyb kabelu je zajištěn pomocí proudícího vzduchu z kompresoru a mechanického podavače. Jedním zafukovacím přístrojem se dosahuje vzdálenosti 1000 – 3000 m. Nabízíme efektivní využití stávajících HDPE trubek, v kterých je již instalován optický kabel. Instalujeme druhý optický kabel do trubky, která je již obsazena prvním kabelem.